Corona

CORONA

 

Beste cliënten en partners, 

Afgelopen vrijdag hebben wij via Facebook laten weten dat wij in de praktijk een aantal maatregelen nemen ten aanzien van het Coronavirus (COVID-19). In het weekend zijn er vanuit de beroepsvereniging van verloskundigen (KNOV) verscherpte maatregelen afgekondigd. Via deze weg willen wij deze ook bij jullie onder de aandacht brengen. Ons verzoek is om deze brief goed te lezen, zodat u OP DE HOOGTE BENT VAN ALLE GENOMEN MAATREGELEN.

Allereerst blijft gelden dat wij de maatregelen van het RIVM volgen. Dit houdt in dat wij geen handen meer schudden en je verzoeken om NIET NAAR DE PRAKTIJK te komen als je verkouden bent en/of koorts heb of wanneer iemand in je omgeving MOGELIJK het Coronavirus heeft. 

Mensen met het Coronavirus hebben de volgende symptomen:

  • Luchtwegklachten (beginnend met verkouden, keelpijn, hoofdpijn, later hoesten en kortademig)
  • Koorts

We realiseren ons dat onderstaande maatregelen verregaande maatregelen zijn, maar op dit moment zijn ze nodig om er voor te zorgen dat we de acute zorg (bevallingen en spoedconsulten) de komende tijd in de regio te kunnen waarborgen. 

 

SPREEKUUR:

Wij vragen je vanaf a.s. maandag 16-03 ALLEEN naar de praktijk te komen. Broertjes/zusjes, partners, familie of vrienden mogen tijdelijk niet mee. 

Wij vragen het fysieke contact op de praktijk zo kort mogelijk te houden. Dit houdt in dat we het aantal “standaard” consulten tijdens de zwangerschap gaan beperken. U kunt hiervoor telefonisch benaderd worden. Tijdelijk zijn al het speelgoed, de boeken en tijdschriften uit de wachtkamer gehaald. Ook zijn de stoelen in de wachtkamer verder uit elkaar gezet. Wij verzoeken u precies op tijd voor de controles te komen.Hiermee hopen we de tijd dat u in de wachtkamer bent zo kort mogelijk te houden, zodat de kans dat u met andere zwangeren in aanraking bent minimaal is. 

 

BEVALLING:

Voor nu zijn er nog veranderingen qua beleid rondom de bevalling. 

  • Vanuit de ziekenhuizen is er het verzoek om MAXIMAAL ÉÉN IEMAND mee te nemen bij de bevalling. Stel je kiest ervoor dat je partner erbij is, dan is dit al je plus één. (In principe gaat gewoon een van ons alsnog mee.)
  • Na de bevalling mag er geen kraamvisite in het ziekenhuis komen. 
  • Overweeg een thuisbevalling als er geen medische reden is om in het ziekenhuis te bevallen. Op deze manier proberen we het ziekenhuispersoneel en capaciteit te ontzien. Zorg er dus voor dat je spullen voor een thuisbevalling in huis hebt (denk aan het kraampakket).
  • Geef het aan wanneer je een vermoeden hebt dat jij of iemand in je directe omgeving het Coronavirus kan hebben. Wij moeten dan beschermende maatregelen nemen. 

 

KRAAMBED:

De kraambedcontroles gebeuren beperkt en zo veel mogelijk telefonisch. Wij verzoeken jullie om op de dagen dat we langs komen geen visite te plannen, zodat wij verder niet met andere in aanraking komen. Het advies is sowieso om geen kraamvisite langs te laten komen. 

UITERAARD BLIJVEN WIJ GEWOON BEREIKBAAR EN ZULLEN WE LANGS KOMEN ALS DIT MEDISCH NOODZAKELIJK IS. 

Alle praktijken in de regio werken op dit moment samen. Er is een crisisteam opgezet voor als er verloskundigen door ziekte uit gaan vallen. Voor mensen die in de zorg werken geldt dat ze pas thuis blijven als ze luchtwegklachten en koorts hebben. Dit geldt ook voor verloskundigen. Wij doen ons best om zo veel mogelijk continuïteit te bieden. Hierbij houden we jullie en onze gezondheid zo veel mogelijk voor de ogen.

De meest up-to-date informatie kan je vinden op de site van het RIVM. 

Wij zullen jullie via onze website: www.verloskundigenhwo.nl, de Facebookpagina en mail zo veel mogelijk op de hoogte houden. Bij vragen mag je ons altijd bellen. Dit mag ook op het spoednummer. 

Wij hopen jullie zo voldoende op de hoogte gesteld te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Verloskundigenpraktijk Hoeksche Waard Oost

Ageeth, Martijntje en Lisa