nieuws december 2020

VERTREK MARTIJNTJE DE JONG

Dertig december is het zover: de laatste werkdag voor Martijntje de Jong als verloskundige bij onze
Verloskundigenpraktijk. Ze heeft bijna 25 jaar in de Hoeksche Waard als verloskundige gewerkt en bij
ongelooflijk veel zwangerschappen en bevallingen geassisteerd. Wil je Martijntje persoonlijk
bedanken, haar nog groeten, stuur dan je bericht naar ons email-adres (info@verloskundigenhwo.nl)
of naar het praktijkadres: Laning 4, 3297 TB PUTTERSHOEK.

Dit schrijft ze zelf over haar vertrek:

**Na bijna 25 jaar met héél véél plezier in als mede praktijkhouder te hebben gewerkt, ga ik afscheid
nemen van de verloskundigenpraktijk ‘Hoeksche Waard Oost’. Door de ontwikkelingen in de zorg wil
ik graag weer werkzaam zijn als verpleegkundige.
De begeleiding van zwangere en barende met ‘de vreugde’ van het pasgeboren leven zal ik zeker
gaan missen. Maar, aan alles komt een einde en zo ook aan deze geweldig leuke baan. Ik kijk zó goed
terug op die jaren vol hectiek en plezier! Met zijn vreugde en soms ook heftig verdriet. Al deze
herinneringen draag ik als een ‘dierbare schat’ met me mee. Zoals ik ook met genoegen terug denk
aan de (oud) collega’s waarmee ik deze praktijk gezamenlijk heb kunnen opbouwen tot wat hij nu is.
De verloskundigenpraktijk wordt voortgezet door Ageeth in ‘t Veld en Lisa Viskil, zij gaan gezamenlijk
verder als praktijkhouders met ondersteuning van Fanny Bertens, Marieke van Leeuwen en Anna
Pellikaan als verloskundige waarnemers. Allemaal stuk voor stuk heel goede, betrouwbare, zorgzame
en ook enthousiaste verloskundigen.
Het ga jullie goed toekomstige en jonge nieuwe ouders! Veel liefde, wijsheid en geluk toegewenst in
de zorg van de pasgeboren baby, de oudere kinderen en ook jullie als ouders voor en met elkaar!
Warme en Hartelijke groeten van Martijntje de Jong
**

2021

Vanaf 1 januari 2021 gaan we spreekuur houden op maandag, woensdag en vrijdag. Maandag en
vrijdag zullen Lisa en Ageeth meestal het spreekuur doen. Woensdag zal het spreekuur meestal in de
middag en avond zijn en worden verzorgd door Anna en Marieke. Af en toe zal Ageeth op donderdag
ook een avondspreekuur verzorgen. We hopen met de vaste dagen aansluiting te vinden met het
spreekuur van echocentrum het Palet, zodat een noodzakelijke echo kan worden gecombineerd met
een controle door de verloskundige.

SPREEKUUR STRIJEN

In de vorige nieuwsbrief schreven we ook over het spreekuur in Strijen. Op vrijdagmiddag blijven we
spreekuur doen in Strijen. Dit is op de locatie van huisartsenpraktijk de Moriaen, Kerkstraat 54
Strijen. Graag willen we benadrukken dat de ingang van de praktijk aan de achterzijde van het pand
is. Je vindt de ingang via het Dingeman Sanderseplein waar je je auto ook kan parkeren. We willen
benadrukken dat we hier te gast zijn bij de huisartsenpraktijk. Alleen bij slecht-nieuwsgesprekken of
uitzonderlijke gevallen zijn hier partners/begeleiders toegestaan. Daarnaast is ook hier desinfecteren

van de handen bij de ingang en het dragen van een mondkapje verplicht. We rekenen op je
medewerking.

NINA VAN DER MEULEN GEEFT VOORLICHTING IN DE ZWANGERSCHAP

Als verloskundigen vinden we het belangrijk dat je voorbereid bent op wat je te wachten kan staan,
als je gaat bevallen. We vinden het belangrijk dat iedereen voorgelicht kan worden en hier mogen
geen financiële obstakels zijn. Daarom hebben we in januari 2020 Nina van der Meulen bereid
gevonden om voorlichtingsavonden te verzorgen. Zij geeft voorlichting over het verloop van de
bevalling, manieren om je ademhaling onder controle te houden en beantwoord vragen. Zij doet dat
in 3 Zoommetingen in opvolgende woensdagavonden. Voor 2021 is ingepland: 6, 13 en 20 januari en
3, 10 en 17 februari 2021. Data voor de volgende maanden volgen nog. Meest geschikt is de
voorlichting als je tussen de 25 en 35 weken zwanger bent. Je kunt je aanmelden via het spreekuur
door je emailadres door te geven en Nina nodigt je dan een paar dagen tevoren uit voor de
Zoommeeting.

IN BAD BEVALLEN

Misschien heb al wel nagedacht over welke wijze je wilt bevallen… Er zijn diverse manieren om te
bevallen. Op de baarkruk, liggend in bed of in bad… In bad bevallen bied veel voordelen ten opzichte
van bevallen in bed. Door het warme water ontspannen je spieren, je kunt elke houding aannemen
die je maar prettig vindt en door het warme water is de doorbloeding van je bekkenbodem wellicht
beter, waardoor er minder kans is op perineumschade. Je kunt thuis in bad bevallen in een speciaal
bevalbad, maar ook het Albert Schweitzer Ziekenhuis en een het Maasstad Ziekenhuis bieden de
mogelijkheid om in bad te bevallen. Ze hebben een aantal bevalbaden in bezit, die voor jou kunnen
worden opgezet als je graag in bad wil bevallen. Om het bad gaat een speciale hoes en hierom is er

voor deze voorziening een eigen bijdrage van €85,-, die je bij binnenkomst moet voldoen. Het Ikazia-
ziekenhuis heeft ook een bevalkamer met een bevalbad. Wil je weten of dit in jouw situatie geschikt

is of meer informatie, ga dan naar www.bevallingsbaden.nl of vraag ernaar op het spreekuur. We
lichten je er graag over voor.

CORONAMAATREGELEN

Ondertussen zijn de lockdown-maatregelen voor alweer even een feit. Gelukkig mochten we de
praktijk openhouden en is onze dagelijkse praktijkvoering onveranderd gebleven. Zoals wellicht al
bekend zijn er maatregelen binnen onze praktijk om besmetting met het Corona-virus zo klein
mogelijk te maken. We verzoeken je om je handen te desinfecteren bij het binnentreden van ons
pand en een mondkapje te dragen bij het bezoek aan de verloskundige. Wij dragen tijdens het
spreekuur een mondkapje en handschoenen (bij het lichamelijk onderzoek). Ook bij de kraamvisites
en tijdens de bevalling dragen we een mondkapje en handschoenen als we binnen een afstand van
1,5 m zijn van elkaar.
Daarnaast willen we verzoeken om zoveel mogelijk alleen naar het spreekuur te komen. Kinderen,
vaders, moeders, schoonmoeders enz. zijn (jammergenoeg) niet welkom op dit moment. Je partner is
welkom, maar probeer dit – waar mogelijk – te beperken tot de controle rondom 12 weken, het 30-
weken gesprek en 36 weken gesprek.
Momenteel voeren we de controles uit volgens het gebruikelijke terugkomschema en dat willen we
graag zo lang mogelijk volhouden.
Bevallen is op dit moment nog mogelijk zowel thuis, poliklinisch als medisch in het Albert
Schweitzerziekenhuis, Ikazia-ziekenhuis en Maasstadziekenhuis. We doen ons best om dit zo lang

mogelijk voort te zetten. Er is maar één begeleider toegestaan bij een poliklinisch/medische
bevalling. In de ziekenhuizen dien je een mondkapje te dragen, deze mag af op de bevalkamer.
Probeer hier voor begeleiders rekening te houden met 1,5m afstand van het zorgpersoneel.
Voor de kraamperiode geldt dat er geen bezoek mag komen op het moment dat er kraamzorg is of
dat wij op bezoek zijn. Verder willen we je vragen om het bezoek met een minimum te beperken om
besmetting met het virus zo klein mogelijk te maken. Als je net bevallen bent, is je weerstand immers
beperkter en ook je baby kan ziek worden.
Mocht jij of je partner ziekteverschijnselen hebben, zoals koorts, hoesten, benauwdheid, algehele
malaise of buikklachten verzoeken we in quarantaine te gaan en je te laten testen via de GGD. Als je
positief getest wordt, horen we dit uiteraard graag en verzoeken we deze periode niet op het
spreekuur te komen. Je kunt ons altijd bellen om te overleggen over wat je het beste kan doen bij
ziekteverschijnselen. Hiervoor mag je altijd het spoednummer bellen om te overleggen met de
dienstdoende verloskundige.
Als je tijdens de zwangerschap positief test voor het Corona-virus zullen we gegevens over het
verloop van de je zwangerschap en bevalling delen met Nethoss, mits jij hier toestemming voor
geeft. Zij verzamelen geanonimiseerd gegevens over het verloop van een zwangerschap bij een
infectie met COVID-19. Hiermee krijgen we meer inzicht in de ziekte en kunnen we in de toekomst
betere voorlichting geven.

TOT SLOT

We willen jullie aan het einde van het jaar bedanken voor het vertrouwen en de hartelijkheid, die we
zo vaak van jullie ontvangen. Het is ook voor ons een vreemd jaar geweest met ongekende
ontwikkelingen. We zijn dankbaar dat onze praktijkvoering steeds op goede manier doorgang heeft
gevonden en hopen dat dit ook in 2021 zo mag zijn.

We wensen jullie hele fijne feestdagen en veel
gezondheid, liefde en geluk voor het nieuwe jaar.