nieuwsbrief 5 november 2020

VERTREK MARTIJNTJE DE JONG

Per 1 januari 2021 verlaat Martijntje de verloskundigenpraktijk. Lisa Viskil en Ageeth in ’t Veld zetten samen de maatschap voort en krijgen in de dagelijkse praktijk hulp en ondersteuning van Marieke van Leeuwen, Anna Pellikaan en Fanny Bertens. Vanwege COVID-19 is een receptie of iets dergelijks onder huidige omstandigheden niet mogelijk. We zullen het afscheid binnen de praktijk eind december invulling geven.

ZWANGERENPORTAAL

Vanaf 1 juli 2020 zijn wij wettelijk verplicht inzage te geven in het medische dossier. Deze mogelijkheid is er door middel van het aanmaken van een account bij zwangerenportaal. (www.zwangerenportaal.nl) Met een account krijg je informatie over de zwangerschapsweek waarin je je bevindt, daarnaast krijg je hulpmeldingen wanneer je je afspraak hebt en je kunt inloggen om in je dossier te kijken.

Hoe werkt het? Je geeft bij ons aan dat je hier gebruik van wil maken. Wij sturen je een uitnodiging. Deze ontvang je in je emailbox. Door middel van verificatie met je telefoonnummer kun je een account aanmaken. Je vraagt ons vervolgens om een koppeling, (Wij krijgen daarvan in ons programma bericht) en na onze koppeling is het compleet. Dit geschiedt doorgaans binnen 24 uur.

SPREEKUUR IN STRIJEN

Eind september hebben we een spreekuurlocatie geopend in Strijen. Op vrijdagmiddag hebben we spreekuur vanuit de Huisartsenpraktijk de Moriaen, Kerkstraat 54 in Strijen. (Beneden aan de achterzijde van het pand.) Je kunt bij ons aangeven dat je hier een afspraak wil maken of je huidige afspraak via de assistente wijzigen naar deze locatie. Als je hier een afspraak heb, neem je binnen plaats in de wachtkamer en word je vanzelf door ons binnengeroepen. Je bent hier van harte welkom als je in Strijen woont, maar natuurlijk ook als deze tijd voor jou handig uitkomt. Binnen deze locatie is er vanwege de COVID-19 maatregelen geen mogelijkheid voor toiletbezoek, dus vragen we je om dit thuis te doen voor je naar ons toekomt.

VERLOSKUNDIGEN IN OPLEIDING

Binnen onze praktijk bieden we verloskundigen in opleiding de ruimte om ons vak te leren. Dit zijn studenten van de Hogeschool Rotterdam. In november en december zal Eline Hendriks met ons meelopen. Gezien de huidige omstandigheden van COVID-19 is dit voor jou als zwangere of partner misschien een extra belasting. We begrijpen het als je hiermee moeite hebt, toch willen we je vragen om ruimte te bieden aan het opleiden van onze toekomstige generatie verloskundigen. We vragen

hen om mondkapjes te dragen tijdens hun werkzaamheden bij ons en daarnaast vragen wij hen sociale activiteiten elders op een laag pitje te zetten om besmettingskansen zo laag mogelijk te maken. De verloskundige in opleiding zal aanwezig zijn bij het spreekuur, tijdens de bevalling en bij de kraambezoeken om zo leermomenten voor hun opleiding te verzamelen. Uiteraard kun je hier bezwaar tegen maken en dit zullen we respecteren.

MAATREGELEN COVID-19

Zoals al eerder besproken binnen deze nieuwsbrief, zijn er maatregelen binnen onze praktijk om besmetting met het Corona-virus zo klein mogelijk te maken. We verzoeken je om je handen te desinfecteren bij het binnentreden van ons pand en een mondkapje te dragen bij het bezoek aan de verloskundige. Wij dragen tijdens het spreekuur een mondkapje en handschoenen (bij het lichamelijk onderzoek). Ook bij de kraamvisites en tijdens de bevalling dragen we een mondkapje en handschoenen als we binnen een afstand van 1,5 m zijn van elkaar.

Daarnaast willen we verzoeken om zoveel mogelijk alleen naar het spreekuur te komen. Kinderen, vaders, moeders, schoonmoeders enz. zijn (jammergenoeg) niet welkom op dit moment. Je partner is welkom, maar probeer dit – waar mogelijk – te beperken tot de controle rondom 12 weken, het 30- weken gesprek en het 36-weken gesprek.

Momenteel voeren we de controles uit volgens het gebruikelijke terugkomschema en dat willen we graag zo lang mogelijk volhouden.

Bevallen is op dit moment nog mogelijk zowel thuis, poliklinisch als medisch in het Albert Schweitzerziekenhuis, Ikazia-ziekenhuis en Maasstadziekenhuis. We doen ons best om dit zo lang mogelijk voort te zetten. Er is maar één begeleider toegestaan bij een poliklinisch/medische bevalling. In de ziekenhuizen dien je een mondkapje te dragen, deze mag af op de bevalkamer. Probeer hier voor begeleiders rekening te houden met 1,5m afstand van zorgpersoneel.

Voor de kraamperiode geldt dat er geen bezoek mag komen op het moment dat er kraamzorg is of dat wij op bezoek zijn. Verder willen we je vragen om het bezoek met een minimum te beperken om besmetting met het virus zo klein mogelijk te maken. Als je net bevallen bent, is je weerstand immers beperkter en ook je baby kan ziek worden.

Mocht jij of je partner ziekteverschijnselen hebben, zoals koorts, hoesten, benauwdheid, algehele malaise of buikklachten verzoeken we in quarantaine te gaan en je te laten testen via de GGD. Als je positief getest wordt, horen we dit uiteraard graag. We zijn verplicht om zwangeren te melden, die COVID-19 doormaken of hebben doorgemaakt tijdens de zwangerschap. Uiteraard verzoeken we je deze periode niet op het spreekuur te komen. Indien je medische hulp nodig hebt, zullen we uiteraard voor je klaarstaan. Je kunt ons altijd bellen om te overleggen over wat je het beste kan doen bij ziekteverschijnselen. Hiervoor mag je altijd het spoednummer bellen om te overleggen met de dienstdoende verloskundige.

We hopen je met deze nieuwsbrief meer duidelijk te kunnen scheppen in deze onzekere tijd.

Met een hartelijke groet,

Lisa Viskil – Martijntje de Jong – Ageeth in ’t Veld