Wijziging telefoonnummer!!

BELANGRIJK NIEUWS T.A.V. ONZE BEREIKBAARHEID

Vanaf 1 januari 2020 vervalt het telefoonnummer 06-39462876.

Je kunt ons 24 uur per dag 7 dagen van de week bereiken via de praktijklijn

078-6767439, toets 9.

Bij geen gehoor kun je ons op laten roepen via de receptie van het Albert Schweitzer ziekenhuis: 078-6541111.

We wensen je fijne feestdagen en alle goeds voor 2020!