Prenatale screening

Structueel Echoscopisch Onderzoek

Onderzoek naar bepaalde lichamelijke afwijkingen van het kind kan gedaan worden met de 13- en 20-weken screeningecho, ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Ook wordt gekeken of het ongeboren kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

 

De SEO is een redelijk betrouwbare methode om ernstige aangeboren afwijkingen te ontdekken. Toch is dit echo geen garantie voor een gezond kind. Niet alle aandoeningen kunnen worden gezien op de echo.

 

Als bij je ongeboren kind een lichamelijke afwijking wordt gevonden, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Sommige afwijkingen zijn zo ernstig dat het kind kan overlijden voor of bij de geboorte. Er zijn ook afwijkingen waarbij de behandelmogelijkheden van het kind beter zijn als al voor de bevalling bekend is dat het kind één van die afwijkingen heeft.

 

De 13-weken echo vindt op dit moment nog in studieverband plaats. Je krijgt tijdens de controle dat we het over de testen hebben hier uitgebreid informatie over.