Kosten

 

 

 

Iedereen in Nederland is verplicht een zorgverzekering te hebben. Verloskundige zorg hoort tot het basispakket van de Zorgverzekering. Dat betekent dat de kosten voor de verloskundige, gynaecoloog en kraamverzorgende vanuit de basisverzekering vergoed worden. Ook word standaard bloedonderzoek  (PSIE), termijnecho en 20-weken structureel echo vergoed. Het verplichte eigen risico geldt niet voor verloskundige zorg. Wij declareren de zorgkosten direct naar jouw zorgverzekering. Mocht je om bepaalde redenen geen verzekering hebben, dien je de verloskundige zorg zelf te betalen. Deze kosten zijn standaard en worden jaarlijks door de Nederlandse Zorg Autoriteit (Nza) vastgesteld.

 

Ook zijn er zorgvoorzieningen en behandelingen waarvoor je een eigen bijdrage moet betalen. Denk aan geneesmiddelen en aan vervoerskosten. Voor de kosten van andere zorg rondom de bevalling, zoals aanvullend laboratoriumonderzoek of vervoer (ambulance) in verband met de bevalling geldt wel een verplicht eigen risico wanneer deze zorg valt onder de basisverzekering.

 

De combinatietest en NIPT worden alleen op medische indicatie vergoed. Om welke indicaties dit gaat kun je vragen aan jouw verloskundige. Per 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om op basis van leeftijd een medische indicatie af te geven voor prenatale screening.

 

Bij een poliklinische bevalling  zonder medische indicatie is een eigen bijdrage verplicht. Door sommige verzekeringen wordt een deel hiervan vergoed. Daarnaast wordt bij sommige aanvullende verzekeringen de hele eigen bijdrage vergoed. Check in je zorgpolis of bij je zorgverzekeraar hoe hoog je eigen bijdrage is voor het geval je in een ziekenhuis wilt gaan bevallen.

 

Kraamzorg is de zorg aan moeder en kind na de bevalling. De basisverzekering vergoedt maximaal 80 uur kraamzorg verdeeld over ten hoogste 10 dagen. De precieze duur wordt bepaald aan de hand van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. De kosten voor kraamzorg komen niet ten laste van het verplichte eigen risico. Voor kraamzorg thuis moet je een eigen bijdrage betalen. Voor 2016 was de eigen bijdrage 4,20 euro per uur kraamzorg.