Bevalling

Na de bevalling

De verloskundige kijkt de baby na, controleert het gewicht en geeft de baby vitamine K druppels. De kraamverzorgende / verpleegkundige zal de baby temperaturen en aankleden. Jullie kunnen de familie bellen om het blijde nieuws te vertellen. Vervolgens mag je douchen of word je op bed gewassen. Je wordt hierbij geholpen. Het is belangrijk nu al te proberen te urineren. In de thuissituatie zal na het vertrek van de verloskundige de kraamverzorgende nog blijven. Uiteraard is er gelegenheid om eventueel bezoek te ontvangen. In geval van een poliklinische bevalling tijdens de avond of nacht, ga je meestal  ’s morgens met ontslag. Overdag is het vaak mogelijk om een aantal uur na de geboorte direct vanaf de verloskamer weer naar huis te gaan.