MISKRAAM

Let op: Bij onderstaande klachten of dreigende miskraam altijd contact opnemen met ons. Wij maken samen met jullie individuele afspraken. Onderstaande tekst is dus alleen bedoeld als extra informatie rondom een miskraam.

Incidentie
Miskramen, ook spontane abortus genoemd, komen helaas veel voor. Ongeveer 10-15% van de aangetoonde zwangerschappen eindigen in een miskraam.

Symptomen en onderzoeken
De eerste tekenen van een (dreigende) miskraam zijn vaginaal bloedverlies eventueel samengaand met krampen in de onderbuik.
Alleen bloedverlies of alleen buikpijn hoeft niet per definitie te eindigen in een miskraam. Wanneer er sprake is van bloedverlies en/of buikpijn, kan er een echo gemaakt worden.Vanaf ongeveer 7-8 weken zwangerschap kan een echo goed beoordeeld worden. Wanneer er tijdens bloedverlies hartactie gezien wordt, is de kans op een goede afloop ongeveer 90%, maar de kans blijft bestaan dat een miskraam toch doorzet. Een positieve zwangerschapstest zegt niets over de vitaliteit van het vruchtje. Zelfs na een miskraam kan de test nog enige tijd positief blijven, omdat het hormoon HCG nog enige tijd in het bloed zit. Soms wordt er bij een termijnecho pas ontdekt dat er geen hartactie meer is en de zwangerschap niet meer intact is, zonder dat de zwangere buikpijn of bloedverlies heeft gehad (zie missed abortion). Wanneer de gehele vruchtzak is uitgestoten, zullen het bloedverlies en buikpijn weer afnemen. Af en toe blijft er nog een rest in de baarmoeder, het vloeien en de buikpijn blijven voortduren. Een curettage kan dan nodig zijn.

Oorzaak
Bij het overgrote deel van de miskramen voor 16 weken, is er een (chromosomale) afwijking bij het vruchtje. Een miskraam lijkt dus een natuurlijk proces. Jijzelf als zwangere kan een miskraam niet veroorzaken maar ook niet voorkomen, bedrust en medicatie hebben dus geen zin (medicatie kan zelfs schadelijk zijn wanneer de zwangerschap zich voortzet). Wel verhogen roken en alcoholgebruik de kans op een miskraam evenals een hoge BMI.
Met het toenemen van de leeftijd treedt vaker een miskraam op, omdat de kans op een chromosomale afwijking dan toeneemt.

Missed abortion
Het kan voorkomen dat er op een echo gezien wordt dat een zwangerschap niet meer intact is, terwijl jij als zwangere geen bloedverlies of buikpijn hebt. Het kan zelfs zijn dat je de ‘gewone zwangerschapsklachten’ nog hebt. Het vruchtje kan al enkele weken gestopt zijn met groeien. Vaak heeft de zwangere even tijd nodig om van deze schrik te bekomen. Je kunt een spontane miskraam afwachten. Soms blijft na verloop van tijd een spontane miskraam uit, dan kan besloten worden om een curettage te ondergaan. Er is geen medische reden voor een curettage wanneer de zwangere geen klachten heeft, maar soms duurt het wachten voor de zwangere en partner te lang. Eventueel kun je dan verwezen worden naar de gynaecoloog. In overleg met de gynaecoloog zal het beleid besproken worden. Soms wordt er medicatie gegeven om een spontane abortus op te wekken.
Voor informatie over een curettage, verwijzen wij jullie naar nvog.nl.

    • Wanneer te bellen bij een miskraam:
    • Bij koorts hoger dan 38°C
    • Bij veel vaginaal bloedverlies
    • Bij ongerustheid
    • Heftige buikpijn

Iedereen gaat op zijn eigen manier een miskraam om. Het is dan ook goed om het te verwerken en hier ook de tijd voor te nemen.

Voor meer informatie: thuisarts.nl