GEBOORTEAANGIFTE

Binnen 3 werkdagen (geboortedag niet meegerekend) moet je aangifte van de geboorte van je kind hebben gedaan in het gemeentehuis van de plaats waar je bent bevallen. De gemeente maakt dan een akte op van de geboorte, die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. De akte is het juridische bewijs van de geboorte van je kind.

Als je aangifte doet, heb je identiteitsbewijzen nodig van degene die de aangifte doet en van de moeder van het kind, trouwboekje of akte van erkenning en eventueel akte van naamskeuze (als bij de erkenning van je kind voor de geboorte vastgelegd is welke achternaam je kind krijgt). Als je niet in je eigen woonplaats aangifte van geboorte doet dan heb je ook een bewijs van geboorte nodig. Dit krijg je mee in het ziekenhuis waar je bent bevallen.

In principe doet de vader van het kind aangifte van de geboorte. Indien hij niet de aangifte regelt moet iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest, de aangifte regelen.

Lees meer informatie opĀ rijksoverheid.nl